ใบงานหน่วยที่ 3

google                                youtube                            พสว                                  สพม.11

 

ใบงานที่ 3

 

คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 

 1. ยุคประวัติศาสตร์ โดยนับตั้งแต่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.ศิลปะยุคคลาสสิก ชาวกรีกมีความเชื่อว่า

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.ศิลปะเคลติก เกี่ยวข้องกับชนที่เรียก

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้พูดภาษา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.ศิลปะไบแซนไทน์ หมายถึงศิลปะของรัฐที่นับถือ  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.ศิลปะโรมาเนสก์ หรือเรียกกันว่า 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.ศิลปะแขนงสำคัญของสมัยกอธิคคื

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.ศิลปะสมัยสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.ยุคบารอกรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยการสนับสนุนจาก

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ผู้ศึกษาต้องทำความเข้าใจในศิลปะอินเดีย คือ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.ศิลปะไทยมีลักษณะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s