ใบงานหน่วยที่ 4

google                                  youtube                               พสว                            สพม.11

ใบงานที่ 4

       คำสั่ง : ให้นักเรียนหาผลงานของ ศิลปินที่นักเรียนชอบ มา 1 ผลงาน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ (ห้ามเอาในเนื้อหาที่เรียน)

                                                                   รูปภาพ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน

………………………………………………………………………………………………………………………

2.รางวัลที่ได้รับ

……………………………………………………………………………………………………………………

3.เทคนิคที่ใช้

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4.ภาพนี้สื่อถึง

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

ที่มา :  ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s